Untitled Document
 

Bonjour, Paris ::3::Eunyi @Paris 2007

Rolleiflex 3.5T / Delta100 / 4870


-추천하기     -목록보기  
여왕마마   2008-09-16 00:08:41
크~ "나의 파리!"라고 또 외치고 싶어지네.
단지 멋진 도시일 뿐 아니라, 파리지엔의 여유와 무심함이 너무나 편안함을 느끼게 했던 그 여름날들이 그리워..
그런 곳을 두 손 마주잡고 걸을 수 있는 이가 있어 더욱 찬란했던 도시..
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
-추천하기   -목록보기  
[login join] 
Bonsoir, Louvre ::7::
h:976 v:232
Bonsoir, Eiffel ::6::
h:915 v:230
Bonjour, Paris ::5::
h:906 v:237
Bonjour, Paris ::4::
h:933 v:229
Bonjour, Paris ::3::
h:900 c: 1 v:218
Bonjour, Paris ::2::
h:886 v:205
Bonjour, Paris ::1::
h:906 v:221
HongKong 4th Photo Story
h:923 v:206
HongKong 3rd Photo Story #2/2
h:1001 v:252
HongKong 3rd Photo Story #1/2
h:961 v:238
HongKong 2nd Photo Story
h:923 v:211
HongKong 1st Day Photo Story
h:867 v:203
 1   2   3   4   5   6   7   8 
-list  -prev page  
       
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by DQ'Style